lørdag 8. oktober 2011

Historien til husene på Holmen

-->
HVORFOR NAVNET HOLMEN ?

Disse husene ligger opprinnelig på en holme. I eldre tider var det bare broer som bandt holmen til resten av Søragadå. Med sjøhus uthus og våningshus var det ca 18 hus til sammen. Husene her er av de eldste i Gamle Skudeneshavn. Kanalen som skilte holmen fra fastlandet er for lengst fyllt igjen, bare adressen til disse husene viser at de en gang lå på en holme. Innerst i sjøhuslokalet ser en tydelig litt av den.GAMLE SKUDENESHAVN 

Bebyggelsen på holmen og ellers i Gamle Skudeneshavn ble stort sett oppført mellom 1830 og 1870. Da var det stor oppblomstring i sildefisket. Velstanden vokste og mange hus ble oppført. Det sies at det var så mange båter i havnen at en kunne gå tørrskodd fra den ene siden av sundet til den andre.


BYGGHERREN TIL HUSENE PÅ HOLMEN BRYGGE

Husene våre på Holmen består av 4 hus Våningshus, Sjøhus, Badehus og et lite Orangeri.

Det var handelsborger David Tørresen som regnes som byggherre. Både våningshus, badehus/fjøs og sjøhus ble sansynligvis oppført rundt 1843. Tørresen skal ha vært  byens rikeste mann i 1840-50-årene.


VÅNINGSHUSET

Huset var det største og rikest utstyrte i området og er bygget i empire stil Det har mange fine detaljer i listverk både utvendig og innvendig. Fasaden vender mot sjøen og det er tydelig at den viktigste adkomstveien. Gjennom tunet gikk det en vei som gikk over hele holmen. Veien er nå blitt en del av hagen til huset. I hagen var det et stort beboelseshus som ble revet.

HVEM VAR DE SOM BODDE HER?

I huset bodde David Tørresen med kona Johanne og to fosterbarn, tjenestepike  og en losjerende jungmann. Dette var lite antall mennesker i et hus på den tiden.
 
Etter Tørresens død giftet Johanne seg med en Olsen fra Stavanger. Han var pengelens og satte snart Johannes penger over styr. Brosjen hun fikk i morgengave, fikk hun selv regning på før hvetebrødsdagene var over.

Etter som årene gikk vokste fosterbarna til. En  av dem David Gjetsten skulle overta huset. Han takket nei for kona ville ikke bo så nær sjøen med små barn. Det morsomme er at denne Gjestsen er tippoldefaren til Petter Midbøe som eier huset i dag.
Enken solgte da huset til doktor Eyvind Jensen. Huset er i etter hans tid blitt omtalt som dr. Jensen Huset/Gården. Han var født Bø i Vesterålen, der faren var prest men flyttet senere til Bergen. 

I 1898 kom han til Skudeneshavn sammen med kona Betzy Cathinka. De fikk 7 barn Fritz, Paul, Tora, Rolf, Arthur, Jetmund, Odd og Unn.  Han ble en markant person i byen. Han hadde en lidenskapelig interesse for trær og vekster, og startet derfor planteskole. Det var Dr. Jensen som innførte Sitka granen til Karmøy. Han fikk kontakt med byen Sitka i Canada. Der hadde de omtrent samme klima som her ,så han importerte frø og disse granene vokser nå over hele Karmøy. Barn fra skudenes var ivrige samlere av kongler, disse fikk de betalt for.. Frøene fra disse skulle brukes i planteskolesammenheng.


Dr. Jensen var også sentral da byens flotte park ble grunnlagt. Paul Jensen, sønnen, var også svært engasjert i parken. Det var han som skaffet til veie gallionsfiguren som troner så flott ved inngangen.
Etter Dr. Jensens død overtok barna Tora og Rolf Jensen huset. Ingen av dem var gift. Tora var veverske. Mang en skudenesbu har levert filler til henne for å få filleryer tilbake.
Etter som årene gikk  har huset hatt flere eiere som har bidratt med restaureringsarbeid og nåværende eierer jobber stadig med nye prosjekter. En kan vel aldri si seg ferdig med et slikt prosjekt, men det er vel ikke målet heller.

SJØHUSET

I sjøhuset har det vært stor aktivitet. Den ene delen som vender mot tunet har vært krambod, leilighet og i sin tid hadde Dr. Jensen legekontor der.
I de delene av sjøhuset som vender mot sjøen var det avpanelte saltebinger til sildesalting. Det var også to store kornbinger på loftet. I sildefisket var det nok liv og røre. Det fortelles om ganejenter som jobbet i dager i strekk. De var ofte så fulle av blod at de var helt ugjenkjennelige. Silda ble saltet i tønner og eksportert til Riga b.l.a.

Sjøhuset er nå restaurert og laget til storstue som rommer 100 personer. I de senere år har det vært arrangert intimkonserter, ettermiddagsjazz, blues og forfatterbesøk. Bokkafe har også vært drevet i noen år.
Nå brukes sjøhuset til konserter og litteraturformidling i forbindelse med to store festivaler, SILK (Skudenes internasjonale kultur og litteraturfestival) og Skudefestivalen.


BADEHUSET

På landsiden ligger huset som på folkemunne kalles for ”Badehuset”. Dette huset var bygget som fjøs i 1843. Dr. Jensen som var opptatt av renslighet og smittevern bygget om fjøset til badeanstalt. Her kunne fiskere og andre som trengte et bad komme for å lauge seg. Nå har deler av badehuset blitt kontor for nåværende eier.
I tilknytning til badehuset er det et fint lysthus som doktor Jensen fikk bygget.ORANGERIET

Det siste tilskuddet som er blitt oppført er Orangeriet 
som ble bygget i 2011. Det er bygget så tidsriktig som
 mulig i forhold til resten av eiendommen. 
Fylkets konservatorer har godkjent bygget 
med kommentaren  " Et spennende prosjekt ". 
Drivhuset er inspirert av Viktorianske drivhus eller Orangerier.

Navnet orangeri er visstnok satt på grunn av ar det var der folk lot 
appelsin og sitrontrærne  sine overvintre i viktoriatidens England. 

HER kan du se flere bilde av Husene på Holmen som ble fredet i 2012

2 kommentarer:

Torill sa...

Utrolig spennende lesning! Familien min hadde selv hytte helt innerst i Hålandsdalen i Skudenes når jeg var mindre, og vi pleide å spasere i Søragadå og parken hver gang vi var der. Det er så vakkert! Veldig kjekt å lese om menneskene som en gang har bodd i husene, og som har formet byen slik den er i dag.

Zaza Lombardi sa...

GOSTEI DA HISTORIA MESMO ESTANDO LONGE PUDE IMAGINAR O LUGAR, É BOM TRAZER O PASSADO PARA O PRESENTE.